Privacy en cookies beleid Alphium B.V.


Inleiding
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is voor Alphium B.V. van groot belang.
Alphium B.V. werkt echter voor derden, bijvoorbeeld werkgevers. Deze derden dienen te worden beschouwd als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Bewerker

Alphium B.V. verwerkt als Bewerker persoonsgegevens en zorgt dat de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden van Alphium B.V. worden gebruikt. E-mailadressen die Alphium B.V. krijgt om namens de opdrachtgever een kandidaat uit te nodigen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. In de uitnodiging wordt altijd de naam van de opdrachtgever genoemd. Opdrachtgevers maken gebruik van het platform en software en interpretatieregels ontwikkelt door Alphium B.V.

Cookies
Om de dienstverlening plaats te kunnen laten vinden maakt Alphium B.V. gebruik van cookies om het interview zo goed mogelijk plaats te kunnen laten vinden en de wijze en tijdsbeslag van beantwoording. Wanneer er andere cookies, dan deze cookies voor de uitvoering van gevraagde dienstverlening, worden geplaatst, zal vooraf toestemming worden gevraagd.

Uw beoordeling, de opdrachtgever en uw privacy
Als u als onderdeel van een sollicitatie of als werknemer door een werkgever wordt getest dan dient u kennis te nemen van het privacy beleid zoals dat door de werkgever is vastgesteld.
Soms kunnen in het gesprek bijzondere gegevens zoals strafrechtelijke en gezondheidsgegevens worden vastgelegd. Het verwerken van dergelijke gegevens is mogelijk in het kader van een besluit of u een geschikte kandidaat bent voor de functie waar u op heeft gesolliciteerd of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Opdrachtgever is uw aanspreekpunt
Na afloop van de test kan de werkgever Alphium B.V. opdracht geven om de resultaten te bewaren voor een korte periode. Echter verzoeken om inzage, correctie dient u te richten aan de werkgever of andere opdrachtgever die u laat testen. Hoe een opdrachtgever omgaat met uw persoonsgegevens en de resultaten uit de test, kunt u nalezen in het privacy beleid van de opdrachtgever.

Beveiliging
Alphium B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegeven te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies van data. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getest.

Wanneer is Alphium B.V. wel verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Alphium B.V. is wel Verantwoordelijke voor haar eigen crediteuren/debiteuren bestand, waarin haar opdrachtgevers zijn opgenomen. In deze crediteuren/debiteurenadministratie liggen dus geen testgegevens vast van personen die met Diis zijn getest.
Deze crediteuren/debiteurenadministratie valt echter onder het Vrijstellingsbesluit Wbp, zodat een aanmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet noodzakelijk is.

Vragen
Heeft u vragen over de wijze waarop Alphium B.V. omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met bij Alphium B.V. Marconibaan 53-55 3439 MR Nieuwegein of per email via support@diis.eu
Heeft een vraag betrekking heeft op de gegevensverwerking door een opdrachtgever van Alphium BV dan zal Alphium B.V. uw vraag doorsturen aan die opdrachtgever om uw vraag te beantwoorden.

Wijzigingen
Alphium B.V. kan dit privacy- en cookiebeleid aanpassen. Het is aan te raden om periodiek kennis te nemen van dit privacy- en cookiebeleid.

Nieuwegein, 13 maart 2017